|

Mitä on Copywriting ?

Copywriting ja sisällöntuotanto ovat eri asioita

Copywriting sotketaan usein sisällöntuotantoon, tai perinteiseen tekstituotantoon digimarkkinoinnissa ja muissa erilaisissa mainos-ja markkinointialan tuotantokäsitteissä. Myyvä sisällöntuotanto on hieman erilaista tekstin rakenteelta, kuin puhtaasti copywriting terminä viittaa.

Copywriting on luovaa myyntiin tähtäävän kirjoitustaidon muoto jonka todellisia osaajia ainakin Suomessa on vielä kohtalaisen vähän. Copy tekstillä pyritään vaikuttamaan suoraan siihen että potentiaalinen lukija lähtisi toimimaan jonkin tietyn halutun päämäärän saavuttamiseksi.

Hyvä esimerkki voisi olla vaikkapa tilaus suoraan jonkin mainoksen kautta myyntisivulla olevan Copyn vaikutuksen perusteella.

KUINKA COPYWRITING TOIMII?

Copykirjoitus on myynnissä ja yleisesti psykologiassa käytettyjen menetelmien valjastamista vaikkapa verkkokaupan tuotekuvauksessa. Kukapa jaksaisi nähdä vaivaa kirjoittaa pitkää tuotekuvausta, jos sen avulla ei haluttaisi myydä ks. Tuotetta enemmän kuin vain keskiverto kuvauksen avulla.

Katso alta Backlinkon Brian Deanin video copywritingista.

HYVÄ COPYWRITING RÄÄTÄLÖIDÄÄN KOHDEYLEISÖÄ PUHUTTELEVAKSI

Hyvä copywriteri tietää kohdeyleisön tarpeet, halut, ongelmat ja unelmat. Tuotteen ominaisuuden valjastetaan hyödyiksi juuri kohdeyleisöä puhuttelevalla tavalla.

Usein esimerkiksi yritysten verkkosivujen ongelma on se että niiltä puuttuu myyvä ”sisältö” Sisällöntuotanto on usein informatiivista ja aika laimeaa. Tämän jälkeen ihmetellään miksi kohderyhmä ei vakuutu tarjonnasta ja aktivoidu sivustoilla.

Jos tuotteen kohderyhmää ei tunneta tarpeeksi hyvin, tulee tuote- ja myyntikuvauksiin ”copyyn” aina vääränlainen viesti.

Lähinnä myyntiteksti ei herätä lukijassaan mitään samaistumispintaa ja se skimmataan läpi tai jätetään kokonaan lukematta. Taustatyötä pitää tehdä aina hyvin, tunteakseen kohderyhmän tarpeita, haluja toiveita ja unelmia.

MISSÄ COPYWRITINGIA KÄYTETÄÄN ?

  • Online-mainonnan laskeutumissivuilla
  • Verkkokaupan tuotekuvauksissa
  • Suoramyyntikirjeissä
  • Myyntivideoissa
  • Sisältömarkkinoinnin blogipostauksissa
  • Julkisissa puheissa
  • Webinaareissa
  • Myyntitiimin maileissa
  • Autorespondereissa
  • Sähköpostin allekirjoituksessa

Ja listaa voisi jatkaa kuinka paljon vaan. No mitä hyötyä sitten siitä hyvästä copywriterista oikein on? Hyvä ja myyvä copy tuottaa myyntiä. Eikä se jää vaan arvailujen varaan, vaan sen pystyy data analytiikan mittareilla mittaamaan. 

Similar Posts