Hakukoneoptimointi tuo sivustollesi lisää ilmaista liikennettä

Hakukoneoptimointia voidaan tehdä missä mittakaavassa tahansa. Tavoitteena kasvattaa kohdennettua liikennettä yrityksen verkkosivustolla.

Mitä hakukoneoptimointi on ?

Hakukoneoptimointi on sivuston sisäisiä ja ulkoisia toimenpiteitä joiden avulla pyritään rakentamaan sivuston käyttäjälle mahdollisimman relevantti käyttökokemus sivustolla.

Yksinkertaistettuna hakukoneoptimointi on mahdollisimman laadukkaan ja relevantin sisällön tuottamista yrityksen verkkosivuille. Sisällön avulla pyritään saamaan liikennettä Googlesta.

Kuluttajat luottavat Googlen hakukonetuloksiin ja pitävät niitä automaattisesti brändiarvoa lisäävinä ja luottamusta herättävinä. Hakukoneoptimointi tulee suorittaa Googlen ohjesääntöjen mukaisesti. Google haluaa tarjota uniikkia, tuoretta ja luotettavaa tietoa omille asiakkailleen, eli hakukoneita käyttäville ihmisille.

Miksi hakukoneoptimointia kannattaa tehdä ?

Kotisivujen tai verkkokaupan hakukoneoptimointia kannattaa tehdä koska ihmiset ovat tottuneet hakemaan tietoa ennen tuote- ja palveluhankintojen ostoa.

Usein nämä hakukoneiden tuloksista tulevat vierailijat ovat siis jo ostokynnyksen yläpuolella osuessaan yrityksesi hakukonetuloksiin, vertaillessaan tuotetietoja tai etsiessään jo palveluntarjoajaa.

Mitä enemmän saat ostokynnyksen yläpuolella olevaa liikennettä yrityksen kotisivuille, tai verkkokauppaasi, sitä enemmän teet kauppaa. Hakukoneoptimointi on myös sijoitus pitkäkestoiseen markkinointiin.

Kerran luodut laadukkaat sisällöt eivät kovin nopeasti kulu ajan saatossa epärelevanteiksi. Laadukkaat sisällöt pitävät hakukonesijoituksissa paikkansa.

Miksi tehdä hakukoneoptimointia meidän kanssa?

SIVUSTON TEKNINEN ANALYYSI JA AVAINSANATUTKIMUS SEO-OPTIMOINNISSA

Sivuston tekninen analyysi kertoo onko sivustolla rakenteellisiä ongelmia, jotka estäisivät hakukonerobotteja (google-bot) indeksoida sivustosi sisältöjä Googlen kirjastoon. Kohdat joita teknisessä hakukoneoptimoinnissa käydään läpi ovat:

 • Tarkastetaan onko sivustosi mobiiliystävällinen
 • Tarkistetaan että tietoturvaprotokollat tulevat täyttymään Googlen suositusten mukaisesti
 • Tarkistetaan että indeksistä löytyy vain sivut joiden on tarkoitus tulla löydetyksi
 • Katsotaan onko sivuston nopeus käyttäjäystävällinen
 • Onko indeksoinnissa ongelmia joissakin sivuissa
 • Tarkastetaan luontaisen liikenteen määrä ja sen lähteet
 • Tarkastetaan sivuston sisäisen hakukoneoptimoinnin laadukkuus

Teknisen kartoituksen jälkeen tehdään yrityksesi ja toimialasi avainsanatutkimus. Avainsanatutkimus on yksi tärkeimmistä vaiheista koko hakukoneoptimoinnin prosessissa.

Usein tämä kohta laiminlyödään ja optimoidaan sivustot ”mutu-tuntuman” perusteella, jolloin koko hakukoneoptimointi käytännössä menee piloille.

Avainsanatutkimus on analyysi jossa kartoitetaan avainsanat jotka valitaan verkkosivuston tärkeimmiksi liikennettä tuottaviksi avainsanoiksi. Mikäli yritys on tehnyt hakusanamainontaa, hyödynnetään näitä kampanjoita usein tutkimuksen pohjana.

Hakusanatutkimuksessa pitää ottaa huomioon myös toimialan kilpailutilanne. Eli se että optimoidaan uutta sivustoa äärettömän paljon kilpailua sisältäville termeille, ei johda hyviin lopputuloksiin. Avainsanatutkimuksessa pitää siis tehdä hyvä kilpailija-analyysi.

Lähtökohtaisesti tutkitaan toimialakohtaiset liikennevolyymit erilaisilla työkaluilla, kuten Googlen-avainsanatyökalun avulla. Tämän jälkeen tutkitaan mahdollisuudet menestyä kyseisillä avaintermeillä ja tehdään ehdotukset asiakkaalle optimoitavista termeistä.

Ideaali tilanne on se, että yhdellä verkkosivulla on että optimoidaan yksi asiakkaan tuote/palvelu avaintermeineen per/sivu. Mikäli kyseessä on verkkokaupan hakukoneoptimointi, keskitytään avaintermien ohella, mahdollisimman laadukkaiden tuote-ja palvelukuvausten luontiin.

MOTIVAATIOTEKIJÄT HAKUJEN TAKANA SEKÄ SEMANTTINEN SISÄLTÖ

Vastaako sisältömme hakukoneen käyttäjän tiedon etsinnän tarpeisiin. Yksi isoimpia muutoksia hakukoneiden algoritmeissa on sivustoilla viihtymisen ja poistumiseen liittyvän datan mittaaminen.

Mikäli sivuston sisältö ei vastaa vaikkapa yrityspäättäjän tekemään hakuun, ei sivustolla tulla viettämään kovinkaan pitkään aikaa. 

Sisältöjä voi ja kannattaa kokeilla parantaa käyttäjäkokemuksen kannalta vaikkapa videoilla, ohjeilla ja erilaisilla koulutusmateriaaleilla.

Samoin semanttisella sisällöllä pyritään luomaan kokonaisuuksia jotta lukijat ja hakukoneet ymmärtävät monipuolisesti luodut sisällöt.

SIVUSTON SISÄISET JA ULKOISET LINKITYKSET JA SIVUSTON OTSIKOINNIT

Google määrittää lopulliset hakukonesijoitukset sivustojen sisällön relevanttisuuden suhteen suhteessa haettavaan termiin ja sivustolle tulevien laadukkaiden linkkien määrän mukaan. 

Mikäli sivustollesi on  linkkejä laadukkaista ja luotettavista toisista sivustoista, olet Googlen silmissä luotettavassa asemassa.

Linkkien rakennus on pitkäjännitteistä työtä ja se kannattaa hoitaa asiantuntevien ammattilaisten kanssa.

Perussääntönä on kuitenkin se, että pyydä aina yhteistyökumppaneilta ja tavarantoimittajilta linkkien vaihtoa. Näin saat jo merkittävän edun suhteessa kilpailijoihin.

Ulkopuolelta tulevat linkit tulee rakentaa oikeaoppisesti. Optimoitavissa avaintermeissä oman sivun ulkopuolelta kannattaa ohjata ulkoinen linkki osoittamaan sille omalle sivulle jota optimoidaan.

Sivuston sisäiset linkit kannattaa rakentaa sivulle mahdollisimman luonnollisessa muodossa.

Linkissä voi olla hakutermi sisällytettynä jossakin muodossa kertomaan hakukoneelle, mitä linkin takana olevalla sisältösivulla on. Ulkoisia linkkkejä rakennettaessa pitää kuitenkin muistaa välttää (anchor text optimisation) ylioptimointia.

Rakenna sisäiset linkit aina tekstinä, ei kuvina. Voi myös tehdä linkkejä niiden  luonnollisessa muodossa. Googlen hakutoiminnon evoluutio .

Linkkejä rakennettaessa on myös syytä painottaa sitä, että sisäsivujen kuten ”palvelut” saavat myös ulkopuolista linkitystä.

Usein ulkopuoliset linkit rakennetaan osoittamaan sivuston verkkotunnukseen, eikä sivustoja linkitetä tarpeeksi myös sisältösivuihin.

”PAGE TITLE LINK” TÄRKEIN YKSITTÄINEN TEKIJÄ SIVUN SISÄISESSÄ HAKUKONEOPTIMOINNISSA

Sivukohtaisen  optimoinnin tärkein yksittäinen tekijä laadukkaan sisällön lisäksi on sivun sivun sivuotsikko, eli pagetitle. Se näkyy selaimen otsikkorivillä.

Kun pidät titlen pituuden alle 60 merkissä, vältyt automaattiselta otsikon pätkinnältä ja saat varmasti tärkeimmän avaintermisi mahdutettua otsikon alkuun.

Usein hakukoneoptimoinnin työkaluissa kuten seo-yoast nämä otsikointien pituudet ovat valmiiksi määriteltyinä, eikä niihin saa liikaa sisältöjä, ilman että lisäosa ei siitä huomauttaisi.

KUINKA ARVOTAT AVAINTERMIEN SIJAINNIT OTSIKKOJA KIRJOITTAESSA?

Yleinen malli titlen optimoinnissa on se, että ensin tulee optimoitava avaintermi, vaikka tuotteen / palvelun nimi. Ja sen jälkeen mahdollisia hakua täsmentäviä tekijöitä.

Esimerksiksi hintaan liittyvät haut ovat monesti hakuterminologiaa, millä kuluttajat hakevat hakukoneista tietoa.

Mikäli haetaan lokaalia,eli paikallista hakutulosta, voidaan perään kirjoittaa esimerkiksi kaupungin nimi jonka alueella palvelutuottaja palvelujaan tarjoaa.

Titleä kirjoittaessa on hyvä myös muistaa, että se on voimakkaimmin erottuva yksittäinen elementti google.fi hakutuloksissa. Pyri optimoimaan titlet, myös mahdollisimman hyvän klikkaussuhteen aikaansaamiseksi.

Eli mikäli mahdollista sisällytä siihen kehoitteen lisäksi argumentteja, miksi hakijan kannattaa klikata juuri sinun sivustosi kyseistä tulosta.

Argumentteja ja hyödytä pitää aina sisällyttää myös description, eli meta-kuvaus kenttään jolla huokuttelet hakijaa tutustumaan juuri sinun sivustoosi.

Google Search Console työkalu  löytää hyvin päällekkäiset otsikoinnit jotka voivat aiheuttaa negatiivisia tuloksia hakukonenäkyvyydessä. Tee tuotteestasi tai palvelusta hyvä tuote-ja palvelukuvaus.

Myyvät tuotekuvaukset auttavat liikenteen konvertoitumisessa järkeviksi tarjouspyynnöiksi.

Sisällön avaintermit tulee olla luettavassa muodossa ja avainsanatiheyden tulee olla sopivassa suhteessa tekstin kokonaismäärään.

Älä kuitenkaan ylioptimoi avaintermiä sivulla. Seo-yoast työkalus auttaa avaintermien oikeiden suhteiden määrittelyyn. Mikäli hakukoneoptimointi koetaan tärkeäksi kannattaa tehdä wordpress kotisivut yritykselle.

SIVUSTON META-TIETOJEN LISÄYS

Google käyttää meta-kuvauksia hakutuloksissaan luomaan kuvauksen siitä sivusta joka on hakutulossivulla.

Meta-description kuvauksella on suuri merkitys siihen kuinka paljon googlen luontaisia hakutuloslinkkejä klikataan. Meta-tietojen lisäys ei toimenpiteen nosta sivustoja hakukoneiden tuloksissa, kuten yleisesti luullaan.

Meta-kuvaus on yleisesti n. 155-160 merkkiä pitkä. Mikäli yrityksen kotisivut rakennetaan vaikkapa wordpress julkaisujärjestelmän päälle, löytyy hakukoneoptimoinnin perusominaisuuksien oikeaoppiseen luontiin moduleita.

Nämä lisäosat helpottavat meta-tietojen tuotantoa oikeaoppisesti hakukoneiden protokollan mukaan. Tähän käyttötarkoituksen määrittelyyn soveltuu taas esimerksiksi seo-yoast lisäosa.

SIVUSTON KÄYTTÖKOKEMUS HAKUKONEIDEN ALGORITMISSA

Tiedon saavutettavuus. Löytääkö vierailija sivustolta niitä asioita joita hän alunperin oli etsimässä? Monesti sivusto on suunniteltu logiikaltaan liian monimutkaiseksi navigointien ja erilaisten sivun sisältöjen suhteen.

Saavatko vierailijat helposti yhteyden yrityksen myyntiin ja asiakaspalveluun muutamalla napin painalluksella? Jos verkkosivustoa ei ole suunniteltu tarpeeksi helpoksi yhteydenottoon, karkaavat vierailijat useimmiten  muualle.

Mitä käyttäjäystävällisempi sivusto, se enemmän se saa hakukoneilta suosiota. Google suosii sivuja jotka ovat tekstisisällöltään rikkaita, mutta myös saavat vierailijat viihtymään sivuilla keskimääräistä pidempään.

Sivuston vierailuajat voivat vaikuttaaa hakutuloksiin ja näin ollen, mitä pidempään sivuston vierailijat sivuilla viihtyvät, sen paremmin google arvostaa sivuston sisällön relevanttisuutta suhteessa sivulle tultuihin hakutermeihin.

Jos sisältö ei käyttäjän mielestä ole hyvää, tai auta jonkin ongelman selvittämisessa, ei se silloin ole myöskään ”ns. Laadukasta sisältöä”

Eri lähteissä on tutkittu, että sivut joiden sisältömäärät ovat 2000-2500 sanan välissä, saisivat parhaita sijoituksia hakukonetuloksissa.

Sisällön määrä ei kuitenkaan ole yksistään määräävä tekijä siihen, miten hakutulokset muodostuvat, vaan on yksi tärkeä tekijä monesta muista vaikuttavista asioista.

Tärkein tekijä sisällön laadukkuudessa on, että se tehdään palvelemaan vieralijaa mahdollisimman hyvin.

KOTISIVUJEN NOPEUDEN MERKITYS SIVUSTON KÄYTTÖKOKEMUKSESSA

Sivuston latausnopeus on yksi tärkeä asia, mitä google painottaa hakutulosten järjestyksessä. Jos sivusto on ”hidas” ei käyttäjä jaksa odotella esimerkiksi raskaiden kuvien latautumisia ja näin poistuu esimerkiksi kilpailijan nopeammin latautuvaan sivustoon.

Kaikki kuvamateriaalit ja videot kannattaa siis optimoida mahdollisimman kevyiksi, jotta se oleellisesti hidasta sivuston suorituskykyä.

 • Mitä nopeampi sivusto on rakenteeltaan ja yhteyksiltään (web-hosting) sen parempi
 • Kuvien optimointi kannattaa tehdä aina. Mitä vähemmän kuvat ”painavat” se parempi.
 • Vältä uudelleenohjauksia
 • Vältä sivuston renreröintiä estävät javascript tietueet
 • Käytä sivuston välimuistia parantavaa cahcingia tai cdn-palvelua

Nopea sivusto ei lataudu yli 3 sekuntia. Mikäli sivustot ovat hitaita kannattaa usein syitä lähteä etsimään kuvista ja niiden optimoinnista ”kevennyksestä”

SOSIAALISEN MEDIAN VAIKUTUS HAKUKONETULOKSIIN

Sosiaalisen median vaikutus Googlen hakutuloksiin korreloi jonkin verran hakutuloksissa. Se että SoMeen tehdään sisältöäjä tarkoituksena saavuttaa sen avulla paremmat hakukonesijoitukset ei ole tätä päivää.

Yritysprofiilit, sisällön jakaminen ja erilaiset sosiaaliset verkostot vaikuttavat sivuston liikenteen määrään. Jos näihin kanaviin tehty sisältö on tarpeeksi laadukasta ohjaamaan vierailijat myös yrityksen verkkosivuille.

Google my business, Facebook, instagram ja pinterest sisällönjako kanavina kannattaa ottaa huomioon hakukoneoptimointia suunniteltaessa.

Myös videoiden hakukoneoptimointi esimerkiksi Youtubessa on hyvä keino lisätä liikennettä sivustolle. Kaikki toimenpiteet vaikuttavat Google-optimoinnissa pitkässä juoksussa.

Toimivaa hakukoneoptimointia

Olemme todella tyytyväisiä Forta Median tuottamaan hakukoneoptimointiin. Teemme liiketoimintaa erittäin kilpailulla markkinalla ja pitkäjänniteisen hakukoneoptimoinnin tuloksena olemme olleet vuosia tulosten kärkipäässä.
Jari.K
Logotex Oy

USEIN KYSYTTYÄ HAKUKONEOPTIMOINTIIN LIITTYEN

Mitä hakukoneoptimointi on ?

Yksinkertaistettuna hakukoneoptimointi on mahdollisimman laadukkaan ja relevantin sisällön tuottamista yrityksen verkkosivuille.
Ulkoisten ja sisäisten linkitysten rakentamista, sekä erilaisten sivuston teknisten suorituskykytasojen kehittämistä, kuten sivuston käyttö- ja latausnopeus sekä yleisen käytettävyyden helppous.
Hakukoneoptimointi voidaan jakaa sivuston sisäiseen, onpage-optimization, sekä ulkoiseen optimointiin, outside-optimization.

Miksi hakukoneoptimointi on järkevää ?

Googlen luontaisten hakutulosten liikenne on täysin ilmaista. Tämän ilmaisen liikenteen varaan voidaan laskea sivuston pitkän ajanjakson suoristuskykyä.

Hakukonetulosten kärkipään yritykset myös mielletään oman toimialansa luotettaviksi yrityksiksi. “brändiarvo” Yleisesti ottaen laadukas hakukoneoptimointi kannattaa nähdä sijoituksena yrityksesi tulevaisuuteen.

Miten hakukoneoptimointi kasvattaa liikennettä ja liidejä verkosta?

Hakukoneoptimointi on erinomaisen hyvä pitkän aikavälin markkinointistrategia. Erilaisten yrityksesi ongelmanratkaisuun liittyvien aiheiden avulla, tehdään sisältösivuja joihin vierailijat hakeutuvat hakukoneen kautta.

Sisältösivut kehoittavat asiakasta toimintaan joko ilmaisella neuvonnalla, tai vaikkapa suoralla kehoituksella jättää yhteystiedot. Kun sivustovierailija on jo aiheesta kiinnostunut, eivät he epäröi antaa yhteystietojaan yritykselle. Yritys siis saa luontaista kysyntää hakukoneiden kautta, kun huomioi hakukoneoptimoinnin markkinoinnissaan.

Kuinka nopeasti hakukonesijoitukset nousevat hakukoneoptimoinnin jälkeen ?

Yleisesti hakukoneoptimointi on ns. “maraton”. Sivuston optimoidut sisältösivut nousevat siten, miten nopeasti googlen omat algoritmit arvottavat sivustoa suhteessa kilpailijoihin.

Liikenteen määrät nousevat pikkuhiljaa. Harvoin uusi sivusto pompsahtaa 1 sivulle vaikkapa viikko julkaisun jälkeen. Ensimmäisiä hyviä tuloksia voidaan odottaa 6-12 kuukauden kuluttua julkaisusta. Top-3 sijat, ovat ns. Kovan volyymin hakukonesijoja.

Näistä sijoituksista yritykselle tulee paljon luontaista liikennettä. Hakukoneoptimointi on luonteeltaan projektityötä, mutta sitäkin kannattaa tehdä jatkuvasti eri hakukoneoptimoinnin osa-aluella.

Mitä hakukoneoptimointi maksaa ?

Hakukoneoptimointia tehdään usein vuosisopimuksella, tai sivustoprojektin, vaikkapa uuden verkkosivuston suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.

Sivuston laajuus ja toimialan yleinen kilpailutilanne, sekä optimointityön toteuttavan yrityksen hinnoittelu ja osaaminen määrittää minkä hintaista hakukoneoptimoinnin tuotanto on.

älä enää ihmettele vaan tartu rohkeasti asiaan

Kysy meiltä lisää hakukoneoptimoinnista