Mitä on hakukoneoptimointi?

Yksinkertaistettuna hakukoneoptimointi on mahdollisimman laadukkaan ja relevantin sisällön tuottamista yrityksen verkkosivuille. Hakukoneoptimointi voidaan jakaa sivuston sisäiseen (onpage-optimization) ja ulkoiseen optimointiin (link-building) Relevantit sivustolle viittaavat laadukkaan linkit.

Hakukoneoptimointi hinta?

Hakukoneoptimointia tehdään Suomessa erilaisin kk-sopimusten sekä projektimääritysten perusteella suoritettavina tuntihintaisina projekteina. Projektit määritellään sivuston laajuuden / sisältöjen mukaan. Näiden suhteen tehdään tuntimäärä jonka mukaisesti tehdään hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä. Tuntihinta vaihtelee usein yritysten kokoluokan mukaan. Myös aiemmat referenssit tuloksista vaikuttavat siihen minkä hintaista hakukoneoptimointi on €/tunti. Hakukoneoptimointi on pitkäkestoinen prosessi eikä sitä usein määritellä kertaluontoisena projektina.

Voiko hakukoneoptimointi yritys luvata sijoituksia hakukoneessa?

Ei. Jos joku lupaa sijoituksia ei kyseisen tahon kanssa kannata tehdä yhteistyötä. Google määrittelee itse jokaisen hakukonesijan omassa hakukoneessaan. Laadukkaasti suoritetulla hakukoneoptimoinnilla tosin usein päästään sellaisille sijoituksille hakukoneissa, jotka keräävät hyvin ilmaista liikennettä asiakkaan verkkosivustolle.

 SEO eli search engine optimization on sijoitus pitkäkestoiseen hyötyyn

Yksinkertaistettuna hakukoneoptimointi on mahdollisimman laadukkaan ja relevantin sisällön tuottamista yrityksen verkkosivuille. Kuluttajat luottavat Googlen hakukonetuloksiin ja pitävät niitä automaattisesti brändiarvoa lisäävinä ja luottamusta herättävinä. Ei ole yritystä joka ei haluaisi olla ensimmäisten hakutulosten joukossa google.fi hakukoneessa.

 

kasvata myyntiä googlen luontaisten tulosten avulla

Kotisivujen tai verkkokaupan hakukoneoptimointi toimii hyvin koska ihmiset ovat tottuneet hakemaan tietoa ennen tuote- ja palveluhankintojen ostoa. Usein nämä hakukoneiden tuloksista tulevat vierailijat ovat siis jo ostokynnyksen yläpuolella.

Mitä enemmän saat tätä jos ostokynnyksen yläpuolella olevaa liikennettä esimerkiksi yrityksen kotisivuille, tai verkkokauppaasi, sitä enemmän teet kauppaa. Hakukoneoptimoinnissa keskitytään luomaan mahdollisimman laadukasta sisältöä vastaamaan kuluttajien ja ostopäättäjine hakuihin. Laadukkaalla hakukoneoptimoidulla kotisivuilla ja sisällöllä rakennetaan myös luottamusta vierailijoihin.

Me teemme Reilua hakukoneoptimointia

Forta Median tuottaman hakukoneoptimoinnin kautta et sitoudu toimenpiteisiin joista et hyödy. Usein toimistot tarjoavat hakukoneoptimointia malleilla joista asiakas maksaa, vaikka toimenpiteet eivät tuottaisi tuloksia. Mielestämme tämä on väärin. Kaikki toimenpiteet joita hyödynnämme suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tulosten maksimaalisen hyödyn tavoittelemiseen. Sitoudumme tuottamaan tuloksia, ja siitä asiakkaamme meille maksavat.  Lue  myös Top 10 vinkkiä google-optimointiin jotka toimivat vuonna 2020

 

Sivuston tekninen analyysi ja avainsanatutkimus

Sivuston tekninen analyysi kertoo onko sivustolla rakenteellisiä ongelmia, jotka estäisivät hakukonerobotteja (google-bot) indeksoida sivustosi sisältöjä Googlen kirjastoon. Kohdat joita teknisessä hakukoneoptimoinnissa käydään läpi ovat:

 • Tarkastetaan onko sivustosi mobiiliystävällinen
 • Tarkistetaan että indeksistä löytyy vain sivut joiden on tarkoitus tulla löydetyksi
 • Katsotaan onko sivuston nopeus käyttäjäystävällinen
 • Onko indeksoinnissa ongelmia joissakin sivuissa
 • Tarkastetaan luontaisen liikenteen määrä ja sen lähteet
 • Tarkastetaan sivuston sisäisen hakukoneoptimoinnin laadukkuus

 

Teknisen kartoituksen jälkeen tehdään yrityksesi ja toimialasi avainsanatutkimus. Avainsanatutkimus on yksi tärkeimmistä vaiheista koko hakukoneoptimoinnin prosessissa. Usein tämä kohta laiminlyödään ja optimoidaan sivustot ”mutu-tuntuman” perusteella, jolloin koko hakukoneoptimointi käytännössä menee piloille.

 

Avainsanatutkimus on analyysi jossa kartoitetaan avainsanat jotka valitaan verkkosivuston tärkeimmiksi liikennettä tuottaviksi avainsanoiksi. Mikäli yritys on tehnyt hakusanamainontaa, hyödynnetään näitä kampanjoita usein tutkimuksen pohjana.

Lähtökohtaisesti tutkitaan toimialakohtaiset liikennevolyymit erilaisilla työkaluilla, kuten Googlen-avainsanatyökalun avulla. Tämän jälkeen tutkitaan mahdollisuudet menestyä kyseisillä avaintermeillä ja tehdään ehdotukset asiakkaalle optimoitavista termeistä.

Ideaali tilanne on se että yhdellä verkkosivulla on että optimoidaan yksi asiakkaan tuote/palvelu avaintermeineen per/sivu. Mikäli kyseessä on verkkokaupan hakukoneoptimointi, keskitytään avaintermien ohella, mahdollisimman laadukkaiden tuote-ja palvelukuvausten luontiin.

laadukas sisällöntuotanto

Hakukoneet arvostavat laadukasta sisältöä. Usein hyvä sisältömarkkinointi onkin erittäin hyvä tapa saada hyviä tuloksia myös hakukonesijoituksissa. Sisällöntuotannossa kuitenkin pitää muistaa tehdä laadukas avainsanakartoitus, jotta sisällön tuottamisessa ei optimoida termejä joilla kuluttajat tai ostopäättäjät eivät hae tuotteita tai palveluja.

Mikäli halutaan saavuttaa erittäin kilpailuilla toimialoilla hyviä tuloksia voidaan sanoa yksittäisen blogipostauksen tai palvelusivun sisältävän 500-2500 sanaa.

Mikäli sisällöntuotanto ja sisältömarkkinointi on yrityksen strategiana voidaan sisältöjä linkittää ns. Siilorakenteisiin ja kategoriasivurakenteina.

 

Usein verkkosivustojen analyyseja tehdessä törmätään ns. suppeihin sisältösivuihin, jotka eivät anna hakukoneelle hyvää kuvaa vaikkapa verkkokaupan tuote-esittelystä. Myynti-ja tuote-esittelyt kannattaa aina tehdä mahdollisimman kattavaksi.

Mitä se laadukas sisältö sitten on?

Laadukas sisältö voidaan määritellä monella eri tapaa. Mutta hakukoneiden vinkkelistä se usein on seuraavia asioita:

 • Sivuston sisältö on mietitty käyttäjille hyödylliseksi lisäarvoksi. Pelkät avaintermien esiintymiset eivät riitä.
 • Mieti mikä tekisi sivustosi uniikiksi, arvokkaaksi ja siellä vierailijat tulisivat usein takaisin
 • Yritä tehdä sisältöä joka on toimialasi parasta
 • Sivustosi antaa oikeita vastauksia kävijän hakemiin kysymyksiin
 • Sisältöä kehutaan, siihen linkataan muilta sivuilta ja sitä jaetaan.

 

Motivaatiotekijät hakujen takana

Vastaako sisältömme hakukoneen käyttäjän tiedon etsinnän tarpeisiin. Yksi isoimpia muutoksia hakukoneiden algoritmeissa on sivustoilla viihtymisen ja poistumiseen liittyvän datan mittaaminen.

Mikäli sivuston sisältö ei vastaa vaikkapa yrityspäättäjän tekemään hakuun, ei sivustolla tulla viettämään kovinkaan pitkään aikaa. Sisältöjä voi ja kannattaa kokeilla parantaa käyttäjäkokemuksen kannalta vaikkapa videoilla, ohjeilla ja erilaisilla koulutusmateriaaleilla.

 

sivuston sisäiset ja ulkoiset linkitykset ja sivuston otsikoinnit

 

Google määrittää lopulliset hakukonesijoitukset sivustojen sisällön relevanttisuuden suhteen suhteessa haettavaan termiin ja sivustolle tulevien laadukkaiden linkkien määrän mukaan.  Mikäli sivustollesi on  linkkejä laadukkaista ja luotettavista toisista sivustoista, olet Googlen silmissä luotettavassa asemassa.

Linkkien rakennus on pitkäjännitteistä työtä ja se kannattaa hoitaa asiantuntevien ammattilaisten kanssa. Perussääntönä on kuitenkin se, että pyydä aina yhteistyökumppaneilta ja tavarantoimittajilta linkkien vaihtoa. Näin saat jo merkittävän edun suhteessa kilpailijoihin.

Ulkopuolelta tulevat linkit tulee rakentaa oikeaoppisesti. Optimoitavissa avaintermeissä oman sivun ulkopuolelta kannattaa ohjata ulkoinen linkki osoittamaan sille omalle sivulle jota optimoidaan.

Sivuston sisäiset linkit kannattaa rakentaa sivulle mahdollisimman luonnollisessa muodossa. Linkissä voi olla hakutermi sisällytettynä jossakin muodossa kertomaan hakukoneelle, mitä linkin takana olevalla sisältösivulla on. Ulkoisia linkkkejä rakennettaessa pitää kuitenkin muistaa välttää (anchor text optimisation) ylioptimointia.

Rakenna sisäiset linkit aina tekstinä, ei kuvina. Voi myös tehdä linkkejä niiden  luonnollisessa muodossa. Googlen hakutoiminnon evoluutio  Linkkejä rakennettaessa on myös syytä painottaa sitä, että sisäsivujen kuten ”palvelut” saavat myös ulkopuolista linkitystä. Usein ulkopuoliset linkit rakennetaan osoittamaan sivuston verkkotunnukseen, eikä sivustoja linkitetä tarpeeksi myös sisältösivuihin.

 

”Page title link” tärkein yksittäinen tekijä hakukoneoptimoinnissa

 

Sivukohtaisen  optimoinnin tärkein yksittäinen tekijä laadukkaan sisällön lisäksi on sivun sivun sivuotsikko, eli pagetitle. Se näkyy selaimen otsikkorivillä. Kun pidät titlen pituuden alle 60 merkissä, vältyt automaattiselta otsikon pätkinnältä ja saat varmasti tärkeimmän avaintermisi mahdutettua otsikon alkuun. Usein hakukoneoptimoinnin työkaluissa kuten seo-yoast nämä otsikointien pituudet ovat valmiiksi määriteltyinä, eikä niihin saa liikaa sisältöjä, ilman että lisäosa ei siitä huomauttaisi.

Kuinka arvotat avaintermien sijainnit otsikkoja kirjoittaessa?

 

Yleinen malli titlen optimoinnissa on se, että ensin tulee optimoitava avaintermi, vaikka tuotteen / palvelun nimi. Ja sen jälkeen mahdollisia hakua täsmentäviä tekijöitä. Esimerksiksi hintaan liittyvät haut ovat monesti hakuterminologiaa, millä kuluttajat hakevat hakukoneista tietoa. Mikäli haetaan lokaalia,eli paikallista hakutulosta, voidaan perään kirjoittaa esimerkiksi kaupungin nimi jonka alueella palvelutuottaja palvelujaan tarjoaa.

Titleä kirjoittaessa on hyvä myös muistaa, että se on voimakkaimmin erottuva yksittäinen elementti google.fi hakutuloksissa. Pyri optimoimaan titlet, myös mahdollisimman hyvän klikkaussuhteen aikaansaamiseksi.

Eli mikäli mahdollista sisällytä siihen kehoitteen lisäksi argumentteja, miksi hakijan kannattaa klikata juuri sinun sivustosi kyseistä tulosta. Argumentteja ja hyödytä pitää aina sisällyttää myös description, eli meta-kuvaus kenttään jolla huokuttelet hakijaa tutustumaan juuri sinun sivustoosi.

Google Search Console työkalu  löytää hyvin päällekkäiset otsikoinnit jotka voivat aiheuttaa negatiivisia tuloksia hakukonenäkyvyydessä. Tee tuotteestasi tai palvelusta hyvä tuote-ja palvelukuvaus. Myyvät tuotekuvaukset auttavat liikenteen konvertoitumisessa järkeviksi tarjouspyynnöiksi.

Sisällön avaintermit tulee olla luettavassa muodossa ja avainsanatiheyden tulee olla sopivassa suhteessa tekstin kokonaismäärään. Älä kuitenkaan ylioptimoi avaintermiä sivulla. Seo-yoast työkalus auttaa avaintermien oikeiden suhteiden määrittelyyn. Mikäli hakukoneoptimointi koetaan tärkeäksi kannattaa tehdä wordpress kotisivut yritykselle.

Sivuston meta-tietojen lisäys

Google käyttää meta-kuvauksia hakutuloksissaan luomaan kuvauksen siitä sivusta joka on hakutulossivulla. Meta-description kuvauksella on suuri merkitys siihen kuinka paljon googlen luontaisia hakutuloslinkkejä klikataan. Meta-tietojen lisäys ei toimenpiteen nosta sivustoja hakukoneiden tuloksissa, kuten yleisesti luullaan.

Meta-kuvaus on yleisesti n. 155-160 merkkiä pitkä. Mikäli yrityksen kotisivut rakennetaan vaikkapa wordpress julkaisujärjestelmän päälle, löytyy hakukoneoptimoinnin perusominaisuuksien oikeaoppiseen luontiin moduleita jotka helpottavat meta-tietojen tuotantoa. Tähän käyttötarkoituksen määrittelyyn soveltuu taas esimerksiksi seo-yoast lisäosa.

Sivuston käyttökokemus

Tiedon saavutettavuus. Löytääkö vierailija sivustolta niitä asioita joita hän alunperin oli etsimässä? Monesti sivusto on suunniteltu logiikaltaan liian monimutkaiseksi navigointien ja erilaisten sivun sisältöjen suhteen. Saavatko vierailijat helposti yhteyden yrityksen myyntiin ja asiakaspalveluun muutamalla napin painalluksella? Jos verkkosivustoa ei ole suunniteltu tarpeeksi helpoksi yhteydenottoon, karkaavat vierailijat useimmiten  muualle.

Mitä käyttäjäystävällisempi sivusto, se enemmän se saa hakukoneilta suosiota. Google suosii sivuja jotka ovat tekstisisällöltään rikkaita, mutta myös saavat vierailijat viihtymään sivuilla keskimääräistä pidempään. Sivuston vierailuajat voivat vaikuttaaa hakutuloksiin ja näin ollen, mitä pidempään sivuston vierailijat sivuilla viihtyvät, sen paremmin google arvostaa sivuston sisällön relevanttisuutta suhteessa sivulle tultuihin hakutermeihin.

Jos sisältö ei käyttäjän mielestä ole hyvää, tai auta jonkin ongelman selvittämisessa, ei se silloin ole myöskään ”ns. Laadukasta sisältöä” Eri lähteissä on tutkittu, että sivut joiden sisältömäärät ovat 2000-2500 sanan välissä, saisivat parhaita sijoituksia hakukonetuloksissa. Sisällön määrä ei kuitenkaan ole yksistään määräävä tekijä siihen, miten hakutulokset muodostuvat, vaan on yksi tärkeä tekijä monesta muista vaikuttavista asioista.

Kotisivujen nopeuden merkitys sivuston käyttökokemuksessa

Sivuston latausnopeus on yksi tärkeä asia, mitä google painottaa hakutulosten järjestyksessä. Jos sivusto on ”hidas” ei käyttäjä jaksa odotella esimerkiksi raskaiden kuvien latautumisia ja näin poistuu esimerkiksi kilpailijan nopeammin latautuvaan sivustoon. Kaikki kuvamateriaalit ja videot kannattaa siis optimoida mahdollisimman kevyiksi, jotta se oleellisesti hidasta sivuston suorituskykyä.

 • Mitä nopeampi sivusto on rakenteeltaan ja yhteyksiltään (web-hosting) sen parempi
 • Kuvien optimointi kannattaa tehdä aina. Mitä vähemmän kuvat ”painavat” se parempi.
 • Vältä uudelleenohjauksia
 • Vältä sivuston renreröintiä estävät javascript tietueet
 • Käytä sivuston välimuistia parantavaa cahcingia tai cdn-palvelua

Nopea sivusto ei lataudu yli 3 sekuntia. Mikäli sivustot ovat hitaita kannattaa usein syitä lähteä etsimään kuvista ja niiden optimoinnista ”kevennyksestä”

 

Sosiaalisen median vaikutus hakukonetuloksiin

Sosiaalisen median vaikutus Googlen hakutuloksiin korreloi jonkin verran hakutuloksissa. Se että SoMeen tehdään sisältöäjä tarkoituksena saavuttaa sen avulla paremmat hakukonesijoitukset ei ole tätä päivää.

Yritysprofiilit, sisällön jakaminen ja erilaiset sosiaaliset verkostot vaikuttavat sivuston liikenteen määrään. Jos näihin kanaviin tehty sisältö on tarpeeksi laadukasta ohjaamaan vierailijat myös yrityksen verkkosivuille.

Google my business, Facebook, instagram ja pinterest sisällönjako kanavina kannattaa ottaa huomioon hakukoneoptimointia suunniteltaessa.

Myös videoiden hakukoneoptimointi esimerkiksi Youtubessa on hyvä keino lisätä liikennettä sivustolle. Kaikki toimenpiteet vaikuttavat Google-optimoinnissa pitkässä juoksussa.

 

Hakukoneoptimointi hinnasto

Hakukoneoptimointia tehdään Suomessa erilaisin kk-sopimusten (esim: 300 -1000€ /kk) sekä projektimääritysten perusteella. Projektit määritellään sivuston laajuuden / sisältöjen suhteen tuntimäärä jonka mukaisesti tehdään hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä.

Esimerkkinä vaikkapa rakennusalan yritys joka haluaa yrityksensä paikallisiin hakuihin liittyen hakukoneiden kärkisijoille. Sivustoon tehdään sisällöntuotantoa, ulkopuolisten sivustojen linkityksiä, sekä sosiaalisen median signaaleja 12kk / 390 € /kk. Vuosisopimuksen hinta hakukoneoptimoinnille on tällöin 4680€.

Mitä eroa laadukkaalla hakukoneoptimoinnilla ja kotisivujen hakukonenäkyvyydellä?

Usein uusien verkkosivujen suunnitteluprojekteissa tehdään sivuston sisäistä optimointia, joka voidaan enemmänkin laskea perustavan tasoiseksi hakukonelöydettävyyden tuottamiseksi uuteen sivustoon.  Mikään 700€ maksava sivusto ei voi sisältää 10h laadukasta hakukoneoptimointityötä.

Eli  hakukoneoptimointi tulisi hinnoitella aina omana erillisenä projektina. Rautalangasta väännettynä. Et voi saada toimivaa hakukoneoptimoitua sivustoa uudessa verkkosivuprojektissa 500€ eurolla. Mikäli joku tarjoaa sinulle ks. Ratkaisua voit olettaa, että verkkosivuille tulee tekniset ominaisuudet (esim:seo-yoast asennus) joihin hakukoneoptimoinnin tuottaminen on mahdollista. Tämä esimerkkinä on hakukonelöydettävyyden mahdollistavaa teknistä ratkaisua sivustolla.

Uusi sivusto vaatii aina aikaa sijoittuakseen hyvin hakutuloksissa, koska varsinkin uudet verkkotunnukset ovat jonkin aikaa Googlen erityisen tarkkailun alla, ennen kuin ne lähtevät saavuttamaan sivustolle sisällöltään kuuluvaa sijoitusta hakukoneiden tuloksissa. Hakukoneoptimointi on aina pitkäkestoinen prosessi, jonka tulokset ottavat aikaa. Usein Google-optimoidun sivuston tulokset ovat parhaimmillaan 6-24kk sivuston sisäisen optimoinnin, sekä jatkuvien ulkoisten toimenpiteiden ja sisällöntuotantojen jälkeen.

 

Miten valita sopiva kumppani tekemään yrityksellesi hakukoneoptimointia ?

Suomessa on satoja yrityksiä, jotka kertovat sivuillaan tekevänsä hakukoneoptimointia. Useimmat näistä yrityksistä ovat varmasti perillä siitä mitä hakukoneoptimointi perusteeltaan on. Ostajan roolissa pitää kuitenkin muistaa, se että olet investoimassa pääomaa pitkäkestoiseen hyötyyn. Kun hakukoneoptimoinnin projektit kestävät keskimäärin 6-12kk. Optimoinnin luonteensa vuoksi on myös erittäin tärkeä valita kumppani, jonka näyttöihin voit luottaa. Ohessa 1h pituinen video jossa avataan hakukoneptimoinnin perusperiaatteita hakukoneita suunnittelevien tahojen toimesta. Google i/0 2010 Seo advice from experts

Kannattaa kysyä aiempia tuloksia hakukoneoptimoinnin projekteista, ennen kuin valitsee sopivaa tekijää oman sivuston optimointiin. Me kerromme menestystarinoistamme avoimesti, asiakkaidemme suostumuksella. Meillä on myös tapana kertoa asiakkaillemme, kuinka optimointia tehdään, ja raportoimme tehdyistä toimenpiteistä asiakkaitamme säännöllisesti.

Hakukoneoptimoinnin kovan kysynnän vuoksi, pystymme ottamaan rajallisen määrän projekteja / kuukausi. Vältä hakukonesijoitusten, liikenteen ja rahan tuhlaus. Kysy meiltä tarjousta yrityksesi hakukoneoptimoinnista!

Digimarkkinoinnin ja mainonnan asiantuntija. Kasvatamme asiakkaiden kotisivujen liikenteen määrää joissa käytettävinä markkinointimuotoina ovat hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta, sekä Some-markkinointi.

© 2020 Forta Media / Digitoimisto Lahti |  Helsinki.  Tietosuojaseloste

Digimarkkinoinnin Blogi